به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فولاد مبارکه در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال ١٣٩٧ حدود ٢٠٧٨٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود. درآمد این شرکت در ١١ ماهه یاد شده نسبت به مدت مشابه در سال ٩۶ با رشد قابل توجهی همراه بود.