شهر تهران: انفرادی معادل ١٠٠٠ میلیون ریال و زوجین معادل ١۶٠٠ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ٨٠٠ میلیون ریال) شهرهای بزرگ بالای ٢٠٠ هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل ٨٠٠ میلیون ریال و زوجین معادل ١٢٠٠ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۶٠٠ میلیون ریال) سایر مناطق شهری: انفرادی معادل ۶٠٠ میلیون ریال و زوجین معادل ١٠٠٠ میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر ۵٠٠ میلیون ریال)

بورس 24 : شورای پول و اعتبار با تصویب طرح بانک مسکن برای افزایش مبلغ فروش اقساطی وام ساخت مسکن موافقت کرد.

مصوبه شورای پول و اعتبار براساس متن منتشر شده توسط بانک مرکزی به بانک مسکن اجازه می دهد در مرحله فروش اقساطی وام ساخت مسکن تا 100 میلیون تومان از تسهیلات را به خریدار منتقل کند.

همچنین اگر یک زوج متقاضی خرید واحد مسکونی باشد که آن واحد به شکل مشارکتی توسط زوجین خریداری شود 160 میلیون تومان از تسهیلات ساخت مصرف شده در آن واحد به خریدار منتقل خواهد شد.

این مبالغ مربوط به شهر تهران است. در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر 80 میلیون تومان از تسهیلات ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار خواهد شد و در سایر مناطق شهری نیز این مبلغ تا 60 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

همچنین در راستای حمایت و تشویق ساخت واحدهای کوچک و متوسط مقیاس، سقف تسهیلات جدید صرفاً ناظر بر تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی با حداکثر زیربنای مفید 100 متر مربع می‌باشد. ضمن آن‌که امکان تقسیط بلندمدت این تسهیلات برای خریداران واحدهای ساخته شده تا 15 سال توسط بانک‌ها امکانپذیر است.

متن مصوبه شورای پول و اعتبار به شرح زیر است: «قابلیت انتقال سهم‌الشرکه بانک در تسهیلات اعطایی ساخت مسکن به خریداران این واحدها در کلیه بانک‌های تجاری (دولتی و خصوصی) و بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف بانک‌ها در قالب سقف‌های ذیل امکان‌پذیر است:

شهر تهران: انفرادی معادل 1000 میلیون ریال و زوجین معادل 1600 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 800 میلیون ریال)

شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت: انفرادی معادل 800 میلیون ریال و زوجین معادل 1200 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 600 میلیون ریال)

سایر مناطق شهری: انفرادی معادل 600 میلیون ریال و زوجین معادل 1000 میلیون ریال (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیون ریال)».