به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مپنا اعلام داشت بر اساس موافقت نامه اصولی اولیه اجرای طرح GTPO، گروه مپنا مجاز است در منطقه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، گاز طبیعی را به پلی پروپیلن و پلی اتیلن تبدیل نماید. بر اساس این موافقت اصولی ، خوراک وسوخت تخصیصی به میزان ۴.٩۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز می باشد.