به گزارش بورس ٢۴،حقوقی ها این روزها چندان فعال ظاهر نشده و حجم معاملات کمی داشتند. این روز ها شرکت کوثر بهمن به همراه بازارگردان در نماد بانک سینا حمایت های خوبی از این سهم به عمل می آورند.

به گزارش بورس 24،حقوقی ها این روزها چندان فعال ظاهر نشده و حجم معاملات کمی داشتند.

این روز ها شرکت کوثر بهمن به همراه بازارگردان در نماد بانک سینا حمایت های خوبی از این سهم به عمل می آورند.

نام سهم

خرید

فروش

شیمیایی ایران

آتیه دماوند100هزار سهم

----

بانک پارسیان

گروه مالی پارسیان 342 هزارسهم

----

معادن و فلزات

صندوق آرمان معادن و فلزات222هزار سهم

----

بانک سینا

کوثر بهمن1.5 میلیون سهم

بازارگردان3.2 میلیون سهم

----

بانک خاورمیانه

سرمایه گذاری سمند 3.6 میلیون سهم

----

بیمه ملت

----

سرمایه گذاری سپه 5 میلیون سهم

بانک ملت

بازارگردان1.5 میلیون سهم

----

های وب

بازارگردان3.3 میلیون سهم

----

افق کوروش

----

خرده فروشی کوروش 6.5 میلیون سهم

بانک سینا

کوثر بهمن 1 میلیون سهم

بازارگردان2میلیون سهم

----

بانک شهر

بازارگردان4.4 میلیون سهم

----

فولاد هرمزگان

زرین شهر361 هزار سهم