به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ٧٩ درصدی شرکت گروه صنایع کاغذ پارس از محل سود انباشته را صادر نمود.