به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مبین وان کیش اعلام داشت احتراماً به استحضار میرساند شرکت مبین وان کیش بعد از پیگیری های متمادی موفق به اخذ مجوز ایجاد مرکز تسهیل گر صادرات محتوا و سرویسهای دیجیتال گشته و در این راستا موافقتنامه اخذ تسهیلات به شماره: ٢٠١۴۶/١١ مورخ: ١٣/١١/١٣٩٧ از معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و به مبلغ ٧۵٠٠ میلیون ریال برای این شرکت صادر گردیده است. برآورد میشود اخذ این تسهیلات منجر به افزایش میزان فروش شرکت تا سطح ٣٠٠ هزار دلار شده و سود شرکت را به میزان ١٠٠ هزار دلار افزایش خواهد داد.