به گزارش بورس٢۴، مس سرچشمه قصد عرضه بلوک ٣ درصدی بیمه سامان با قیمت پایه هر سهم ۴۵٠ تومان را در دستور کار خود دارد