نمایندگان مجلس ساز و کاری را برای پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان فولاد از محل سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران تعیین کردند.

بورس 24: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای بند الحاقی ۳ به تبصره ۲ را تصویب کردند.

بر این اساس سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران در سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود.

منبع: ایسنا