حجم تقاضا برای این محصول مجموعا به حدود ١٩٩ هزار تن رسید. در نهایت ۵۵ هزارتن تیرآهن ١۴ تا ١٨ امروز در بورس کالا معامله شد و افزایش نرخ بین ١٢ تا ١۴ درصد...

بورس24: شرکت ذوب آهن اصفهان امروز به عرضه تیرآهن 14 تا 18 و سبد تیرآهن مخلوط در بورس کالا اقدام کرد. این محصولات با تقاضای خوبی از سوی خریداران همراه بود و شکل گیری رقابت، رشد قیمت پایانی معاملات را رقم زد. مجموع ارزش معامله امروز محصولات ذوب به رقم خوب 2570 میلیارد ریال رسید.

تیرآهن 14 تا 18 به قیمت پایه 35749 ریال در چند گروه مختلف عرضه شد که حجم تقاضا برای این محصول مجموعا به حدود 199 هزار تن رسید. در نهایت 55 هزارتن تیرآهن 14 تا 18 امروز در بورس کالا معامله شد و افزایش نرخ بین 12 تا 14 درصدی را به ثبت رساند. لازم به ذکر است، بالاترین قیمت خریدار امروز به سطح 41559 ریال رسید.

در خصوص سبد تیرآهن مخلوط نیز تقاصای بالا (31930 تن) به رقابت قیمتی و افزایش متوسط نرخ پایانی تا محدوده 37327 ریال منجر گردید، بالاترین نرخ خریدار این گروه محصول 39200 ریال و در مجموع حجم معامله تیرآهن مخلوط 9400 تن بوده است.