بورس ٢۴ : از شرکتی صحبت می کنیم که قیمت سهام آن فقط ۵۶ درصد ان ای وی آن است در حالی که با وجود برنامه ها و استراتژی های پیش رو، تحقق رشد سود آوری برای سال جاری و آینده آن فراتر از انتظار است. "واتی" هلدینگ سرمایه گذاری مورد قبول بازار سرمایه که به زودی برنامه افرایش سرمایه و اصلاح ساختار در پیش دارد، قصد واگذاری چند شرکت خود را نیز داشته که تاثیرات آن در سال مالی جاری و سال آینده نمود پیدا می کند. محسن کاملان معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در خصوص آخرین وضعیت تحولات این شرکت به خبرنگار بورس۲۴ گفت: طبق سیاست های شرکت، موافقت سهامدار عمده برای افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۰ به ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت شده و ..