بر اساس آمار طی ۱۰ ماه امسال بیش از ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون و ۸۱۷ هزار دلار از ایران به ترکیه صادر شده است.

بورس 24: بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماه سال جاری، ۶ میلیون و ۲۰۳ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون و ۸۱۷ هزار دلار از ایران به ترکیه صادر شده است.

صادرات انجام شده به ترکیه از لحاظ وزنی ۶.۵۴ درصد و از لحاظ ارزش ۵.۵۷ درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود و از این حیث ترکیه در میان کشور‌های دریافت‌کننده کالا از ایران در رتبه پنجم قرار گرفته است.

در ۱۰ ماه سال گذشته ۴ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا از ایران به ترکیه صادر شده بود که ارزش آن بیش از یک میلیارد و ۶۶۹ میلیون و ۷۳۲ هزار دلار بوده است.

صادرات ایران به ترکیه در مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۴.۰۴ درصد و از لحاظ ارزش ۴.۷۰ درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.

بر اساس آمار میزان صادرات به ترکیه در ۱۰ ماه گذشته امسال نسبت مدت مشابه سال پیش حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۵۴.۵۸ درصد و از لحاظ ارزش ۲۱.۳۳ درصد افزایش یافته است.

منبع: میزان