همتی گفت: برخی از تحلیل‌های دور از واقعیت بجز ایجاد نگرانی بیشتر در مردم، ثمره‌ای نداشت و به دوستان اقتصادی توصیه می‌کنم در ارائه تحلیل احتیاط لازم را داشته باشند.

بورس 24: عبد الناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اقتصاد به مانند شیمی و فیزیک که بتوان شرایطی مثل خلاء ایجاد کرد و نظریه را محک زد، نیست. اقتصاد حل مشکلات جهان واقعی است و نظریات مربوط به آن نیز در جهان واقع و بر اساس انبوهی از متغیر‌ها تحقق می‌یابد.

وی افزود: بدون داشتن اطلاعات روز و ضروری، ممکن است تحلیل‌هایی انجام دهیم که تحقق نیافتن آن‌ها اعتبار تحلیلگر را زیر سؤال ببرد. این روز‌ها صاحبنظران اقتصادی در مورد تورم، نقدینگی و به خصوص ذخایر ارزی و تزریق ارز و آینده نرخ ارز تحلیل‌هایی مطرح می‌کنند که بعضا حاکی از نداشتن اطلاعات لازم است و نگرانی‌های بی مورد را در بین مردم موجب می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نوشت: متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی و بیم از استفاده بدخواهان و سودجویان و علیرغم میل باطنی، برخی اطلاعات اقتصادی و توانایی‌ها قابل ارائه عمومی نیست، لذا به دوستان اقتصادی توصیه می‌کنم در ارائه تحلیل احتیاط لازم را داشته باشند.

همتی ادامه داد: مدت کوتاه چند ماه اخیر نیز نشان داد که برخی از تحلیل‌های دور از واقعیت دوستان بجز ایجاد نگرانی بیشتر در مردم، ثمره‌ای نداشت.

صاحبنظران در ارائه تحلیل‌های اقتصادی احتیاط کنند

منبع: باشگاه خبرنگاران