صادرات بیش از ١٩٢ هزار تن قیرنفت در ١٨ روزه بهمن به ارزش مجموعا ۵۵ میلیون دلار و متوسط نرخ ...

بورس24: براساس آخرین داده های به روز شده گمرک (تا 18 بهمن ماه) در یک ماهه جاری حدود 167 هزار تن اوره به ارزش 2843 میلیاردریال صادر شده است. نرخ صادراتی این محصول طی این مدت در محدوده 194 دلار تا 216 دلار متغیر بوده و به طور متوسط قیمت هر تن اوره صادراتی در بهمن ماه به محدوده 202 دلار رسیده است.

صادرات بیش از 192 هزار تن قیرنفت در 18 روزه بهمن به ارزش مجموعا 55 میلیون دلار و متوسط نرخ حدود 288 دلار برای هر تن رقم خورده است.

هم چنین حدود 152 هزار تن پروپان و 68 هزار تن بوتان از ابتدای بهمن ماه صادر شده است. ارزش دلاری صادرات پروپان طی این مدت به سطح 70 میلیون دلار و بوتان به 31 میلیون دلار رسیده است.

صادرات 235 هزارتن متانول نیز در بهمن ماه امسال با ارزش 3974 میلیاردریال صورت پذیرفته است.