به گزارش بورس ٢۴، در بازار یکشنبه حقوقی ها هم به تعطیلات رفته و معاملات چندان سنگینی را تجربه نکردند. این رزوها در نماد آسیا ارس سیر توکا ریل عرضه کننده و فروش های سنگینی به منظور متعادل نمودن روند این سهم را انجام می دهد.