طی هفته گذشته در بورس کالای ایران معامله گران در حالی تعداد ۳۷۱ هزار و ۵۹۰ قرارداد آتی زعفران را به ارزشی بیش از ۴۷۴۴ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال منعقد کردند که قرارداد آتی نگین زعفران سررسید اسفند ماه ۹۷ با حدود ۳۱۰ هزار قرارداد، به عنوان نگین معاملات هفتگی بازار آتی زعفران لقب گرفت.

بورس 24؛در جریان معاملات هفته قبل در بازار مشتقه در چهار سررسید معاملاتی فعال در بازار در حالی این تعداد قرارداد آتی زعفران منعقد شد که بیشترین حجم و ارزش معاملاتی مربوط به قرارداد آتی زعفران نگین تحویل اسفند ۹۷ بود. بطوریکه معامله گران در این سررسید معاملاتی بیش از ۳۱۰ هزار و ۸۹۲ قرارداد آتی منعقد کردند و ارزش ۴۱۳۴ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریالی را رقم زدند.

در سررسید بهمن ماه هم بیش از ۶۰ هزار قرارداد آتی زعفران نگین به ثبت رسید و ارزش ۶۰۴ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال برای آن رقم خورد.

در دو سررسید بهمن و اسفند ماه قرارداد آتی زعفران رشته ای نیز در مجموع ۶۹۴ قرارداد منعقد شد که انعقاد این تعداد قراردادارزش معاملاتی حدود ۵ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریالی را در پی داشت.


منبع: کالاخبر