به گزارش بورس٢۴، عرضه اولیه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش هم قطعی شد بدین ترتیب، روز شنبه مصادف با بیست و هفتم بهمن ماه شاهد عرضه اولیه این شرکت با سهمیه هر کد معاملاتی ٢٠٠ سهم و در رنج قیمتی ١۶٠٠ الی ١۶٩۵ تومانی خواهیم بود.