به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز حقوقی ها با معاملات خوب و پرحجمی در برخی نمادها همراه بودند. این رزوها، سهام متعلق به بازارگردان های وب در حال انتقال بوده و به صورت روزانه شاهد معامله حجم بالایی از سهام این شرکت هستیم.