به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از شرکت در دو مناقصه مشارکت در نصب نگهداری و بهره برداری تجهیزات ETC و خرید رول‌های کاغذ‌ حرارتی پایانه‌های فروشگاهی خبر داد. گفتنی است این شرکت اعلام نموده که در مناقصه خرید رول‌های کاغذ‌ حرارتی پایانه‌های فروشگاهی بعنوان یکی از سه پیمانکار انتخاب شده است. هم چنین تاپکیش اعلام داشت ٢٧ میلیون سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان را فروخته است.