به گزارش بورس ٢۴،امروز هم فعالیت پرحجم و مبادلات سهام عمدتا در سمت خرید توسط حقوقی ها ادامه داشت. امروز در توس گستر شاهد ورود سهامدار حقوقی جدیدی به نام تامین اتیه کارکنان بانک آینده در جمع سهامداران بالای ١ درصد این شرکت ساختمانی بودیم.