سرپرست جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل منصوب شد.

بورس 24: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی طی حکمی سعید کریم زاده را به عنوان سرپرست جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل (اپراتور سوم تلفن همراه کشور) منصوب کرد.

"محمد رضوانی‌فر" در این حکم برهماهنگی سایر اعضای هیئت مدیره شرکت در جهت تحقق اهداف تعیین شده در چارچوب مفاد اساسنامه آن شرکت و قانون تجارت و با رعایت صرفه و صلاح شرکت مذکور و گروه تامین اجتماعی تاکید کرده است.

کریم زاده فارغ التحصیل کارشناس ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک دانشگاه تهران است که پیش از این به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رایتل انتخاب و طی چند سال اخیر معاونت مالی و سرمایه انسانی این شرکت را نیز برعهده داشت.

پیش از این محمدمهدی عطوفی به مدت 8 ماه مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل بود.

منبع: ایلنا