به گزارش بورس ٢۴،در بازار امروز حقوقی ها فعالیت بیشتری را در پیش داشته و با حجم بالاتری به مبادلات سهام پرداختند. این روزها، بیمه مرکزی خریدار روزانه و حامی سهام پالایش نفت شیراز می باشد.