به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از دریافت مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خبر داد.