مدیر عامل: ظرفیت واحد خمیرسازی خود را افزایش می دهیم سود شرکت هم نسبت به سال گذشته ۱۴۷ درصد افزایش داشته احمد مقدم مدیر عامل شرکت گروه صنایع کاغذ پارس، در مجمع این شرکت طی سخنانی گفت: ما سرمایه گذاری بلند مدت روی حریر خوزستان انجام دادیم، این مجموعه توانایی تولید روزانه ۵۰ تن تیشو را دارد و...