بورس ٢۴ : رئیس هیات مدیره انجمن فولاد گفت: با تسهیل قوانین و مقررات صادراتی حوزه صنعت فولاد می توانیم مشوق این امر برای تولید کنندگان باشیم تا محصولات با کیفیت خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند. همین نکته سبب ارز آوری بسیار بالایی نیز خواهد شد. بهرام سبحانی رئیس هیات مدیره انجمن فولاد در گفت و گو با خبرنگار بورس٢۴ در خصوص وضعیت این روزهای صنعت فولاد کشور گفت: نکته قابل توجه در خصوص تولید فولاد این مهم است که متناسب با افزایش ظرفیت تولید شاهد رشد بازار فروش آن نیز باشیم. در حقیقت چه بازار داخلی این محصول و چه بازار خارجی آن چنانچه متناسب با رشد ظرفیت و رشد تولید در بخش بازار داخلی و خارجی متناسب با آن بازار سازی نشود به طور قطع ظرفیت های تولیدی سرگردان می مانند.

بورس 24 : رئیس هیات مدیره انجمن فولاد گفت: با تسهیل قوانین و مقررات صادراتی حوزه صنعت فولاد می توانیم مشوق این امر برای تولید کنندگان باشیم تا محصولات با کیفیت خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند. همین نکته سبب ارز آوری بسیار بالایی نیز خواهد شد.

بهرام سبحانی رئیس هیات مدیره انجمن فولاد در گفت و گو با خبرنگار بورس24 در خصوص وضعیت این روزهای صنعت فولاد کشور گفت: نکته قابل توجه در خصوص تولید فولاد این مهم است که متناسب با افزایش ظرفیت تولید شاهد رشد بازار فروش آن نیز باشیم. در حقیقت چه بازار داخلی این محصول و چه بازار خارجی آن چنانچه متناسب با رشد ظرفیت و رشد تولید در بخش بازار داخلی و خارجی متناسب با آن بازار سازی نشود به طور قطع ظرفیت های تولیدی سرگردان می مانند.

وی در ادامه تصریح کرد: در چنین شرایطی واحدها مجبور می شوند تولیدات خود را کاهش دهند. اما به هر حال در ماه هایی از سال بازار فروش محصولات فولاد به شدت روند کاهشی پیدا می کند. در حقیقت اواخر پاییز و اوایل زمستان به دلیل این که ساخت و سازها در کشور کند و گاها متوقف می شود به طبع تقاضا برای فولاد نیز کاهش می یابد که البته طبیعی هم هست. اما چنانچه برای بازار صادراتی این صنعت محدودیت های داخلی و خارجی ایجاد شود قطعا در این صنعت با ضرر و زیان هایی مواجه خواهیم شد.

رئیس هیات مدیره انجمن فولاد بیان کرد: این که ما افزایش ظرفیت دهیم و راندمان تولید را افزایش دهیم اما از سوی دیگر بازاری برای آن وجود نداشته باشد حالت خوبی نمی تواند باشد. چرا که به طور قطع شرکت ها در نقدینگی و اداره بنگاه ها دچار مشکل خواهند شد. امیدواریم با سیاست های مناسبی که سیاست گذاران اخذ می کنند در خصوص مباحث مربوط به فعال کردن پروزه های ساخت وساز در کشور رونق این بخش را شاهد باشیم. در این صورت تقاضا در بازار نیز برای فولاد ساختمانی افزایش خواهد یافت.

بهرام سبحانی با بیان این که باید موانع و مشکلات موجود در بحث صادرات را نیز مرتفع سازیم اذعان کرد: با تسهیل قوانین و مقررات صادراتی حوزه صنعت فولاد می توانیم مشوق این امر برای تولید کنندگان باشیم تا محصولات با کیفیت خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند. همین نکته سبب ارز آوری بسیار بالایی نیز خواهد شد. قانون و آیین نامه ها در خصوص تسهیل صادرات، بازگشت ارز، تبدیل ارز به مایحتاج مورد نیاز صنعت فولاد این ها همه باید با یکدیگر اتفاق بیفتند که این صنعت به اصطلاح چرخش بچرخد در غیر این صورت دچار مشکلات جدی خواهیم شد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با تدابیری که مسئولان می اندیشند و انجمن فولاد به عنوان بازوی مشورتی دستگاه های اجرایی تصمیم گیران، کاری کنیم که این صنعت همچنان با بالندگی به مسیر خود ادامه داده و دچار مشکل نشود.