با توجه به تغییرات نرخ ارز پالایشگاه ها در پی مصوبات اخیر دولت، مجموع عملکرد همه پالایشگاه ها از جمله اصفهان خوب بوده و قطعا تا پایان سال رشد خوبی خواهیم داشت.