در اندیشه زرین پاسارگاد که توانست با بازدهی درخشان ٢۴.۶۶ درصد در رتبه نخست قرار گیرد؛ ۶٨.۶ درصد حجم دارایی ها به اوراق مشارکت، ٢١.٠٩ درصد به سپرده بانکی...

بورس24: بورس تهران در یک ماهه نخست زمستان در حالی با رشد حدود 3.7 درصدی همراه بود که اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز این مدت را با ثبت عملکرد مناسبی پشت سر گذاشتند. از میان 73 صندوق فیکس اینکام، صندوق های اندیشه زرین پاسارگاد، اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان و مفید، پشتوانه طلای لوتوس، زرافشان امید با کسب سود بیش از 12 درصد در دیماه در میان برترین ها قرار گرفتند و این درحالی ست که به طور میانگین سود ماهیانه اکثر صندوق های درآمد ثابت به حدود 1 الی 2 درصد می رسد. در اندیشه زرین پاسارگاد که توانست با بازدهی درخشان 24.66 درصد در رتبه نخست قرار گیرد؛ 68.6 درصد حجم دارایی ها به اوراق مشارکت، 21.09 درصد به سپرده بانکی و مابقی به سایر دارایی ها اختصاص داشته است.

عملکرد صندوق های صبای هدف، اندیشه فردا، نیکوکاری پیامبر اعظم، کوثر یکم، سپهر خبرگان نفت، آتیه ملت، ارزش آفرین گلرنگ و... نیز با کسب سود بین 2 تا 5 درصد حائز اهمیت می باشد.

لازم به ذکر است، بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از صندوق ها، گنجینه زرین شهر با خالص ارزش دارایی 302428 میلیاردریال در رتبه نخست و صندوق های یکم کارگزاری بانک کشاورزی و ره آورد آباد مسکن به ترتیب با خالص ارزش 172179 و 148655 میلیاردریال در رده های بعدی قرار دارند.

در جدول زیر جزئیات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بر اساس آخرین داده های موجود ملاحظه می گردد.