به گزارش بورس ٢۴،در بازار امروز حقوقی ها فعالیت بیشتری را در پیش داشته و با حجم بالاتری به مبادلات سهام پرداختند. این روزها آروین تجارت ثمین که به تازگی به جمع سهامداران درصدی پست بانک پیوسته همچنان خریدار این سهم بود.