به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پتروشیمی فجر اعلام نمود شفاف سازی در خصوص ابهامات و تفاسیر فرمول محاسبه نرخ سرویس های جانبی براساس دستورالعمل ابلاغی شورای رقابت که پس از نهایی شدن از جانب شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اثرات سود و زیان آن اطلاع رسانی خواهد شد