صندوق های در اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان و مفید به ترتیب با بازدهی ١٢ و ١٠ درصد...

بورس24: پس از افت های متوالی شاخص در پاییز، روند معاملات از ابتدای زمستان صعودی و با رشد 3 درصدی شاخص کل در دو هفته نخست دیماه پشت سر گذاشته شد. صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز در نیمه نخست ماه جاری عمدتا عملکرد قابل قبولی به ثبت رساندند که در این میان صندوق های در اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان و مفید به ترتیب با بازدهی 12 و 10 درصد؛ پشتوانه طلای لوتوس با بازده 10 درصد و زرافشان امید ایرانیان با 9 درصد بازدهی بیش از همه مورد توجه می باشند؛ این در حالی ست که به طور متوسط سود ماهیانه اکثر صندوق های فیکس اینکام به حدود 1 الی 2 درصد می رسد. طی این مدت صندوق های اندیشه زرین پاسارگاد، سپهر خبرگان نفت، اندیشه فردا و گنجینه آینده روشن نیز با شناسایی زیان ضعیف ترین عملکرد را داشتند.

لازم به ذکر است خالص ارزش دارایی صندوق گنجینه زرین شهر در حال حاضر حدود 300853 میلیاردریال می باشد که در راس بزرگترین صندوق های درآمد ثابت و همچنین صندوق های یکم بانک کشاورزی، ره آورد آباد مسکن و لوتوس پارسیان به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفته اند.

شناسایی سود حدود 690% اندیشه زرین پاسارگاد و تحقق بازدهی 77 درصدی اندیشه فردا بازده در مدت 3 ماهه گذشته از دیگر نکات حائز اهمیت بازه مورد بررسی می باشد. در جدول زیر جزئیات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در نیمه نخست دی ماه ملاحظه می گردد.