به گزارش بورس٢۴، بانک تجارت با انتشار عملکرد آذرماه خود توانست تحولی در تراز عملیاتی خود ایجاد و نشان داد علاوه بر پتانسیل های ارزی و افزایش سرمایه وضعیت عملیاتی بانک نیز با سرعت بالایی در حال تحول و یک پتانسیل دیگر به پتانسیل های این بانک افزوده ، همین امر سبب اقبال بازار به سهام بانک و رشد قیمتی این سهم شده است.

بانک تجارت بر خلاف بسیاری از بانک ها گزارش بسیار مثبتی از فعالیت آذرماه خود منتشر که سبب امیدواری بسیاری به این بانک شده است.

طبق جدول ذیل بانک در آذرماه موفق به شناسایی بیش از 1953 میلیارد تومان درآمد ناشی از تسهیلات دهی همراه بوده است.

این بانک در آذرماه 1267 میلیارد تومان سود پرداختی به سپرده های خود داشته است.

در نهایت تراز عملیاتی بانک با رقم قابل توجه 686 میلیارد تومان مثبت و یکی از بهترین گزارشات بانک ها را رقم زده است.

اما بانک، در عملکرد تجمیعی 9 ماهه با درآمد تسهیلات دهی به میزان 10459 میلیاردی و سود پرداختی سپرده های 10735 و تراز عملیاتی منفی تنها 276 میلیاردی مواجه است، این امر بدان معنا است با توجه به عملکرد بسیار عالی آبان ماه و تراز مثبت 686 میلیاردی تنها طی یک ماه در ماه آینده بانک با تراز مثبت عملیاتی همراه و تا پایان سال به سود تراز عملیاتی بسیار خوبی خواهد رسید.

این امر ،تحولی نو در بانک تجارت بوده و حالا علاوه بر پتانسیل هایی نظیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر سود دارایی های ارزی پتانسیل بزرگی به نام تراز عملیاتی مثبت هم به این بانک اضافه شده است.