صحبت از بانک تجارت است ، سهمی که از زمان بازگشایی نماد در خردادماه تاکنون ١۶٠ درصد رشد کرده است ، اما این بانک مورد توجه چه پتانسیل هایی دارد؟ بررسی های بورس ٢۴ حاکی از آن است : بخش عمده ای از درآمد های بانک تجارت از طریق سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری ها حاصل می شود، طبق جدول ذیل بانک پیش بینی درآمد بیش از ١٢٠٧ میلیاردی را برای امسال دارد که در نیمه اول سال به ٢۴۴ میلیارد از این درآمد ها دست یافته ، به عبارتی دیگر در نیمه دوم سال بانک پیش بینی درآمد ٩۶٣ میلیاردی از این طریق را دارد ، به عبارتی این سرفصل بانک در نیمه دوم سال متحول شده و تاثیرات به سزایی بر رشد درآمدهای خالص بانک دارد...

بورس 24 : صحبت از بانک تجارت است ، سهمی که از زمان بازگشایی نماد در خردادماه تاکنون 160 درصد رشد کرده است ، اما این بانک مورد توجه چه پتانسیل هایی دارد؟

بررسی های بورس 24 حاکی از آن است : بخش عمده ای از درآمد های بانک تجارت از طریق سود سپرده گذاری و سرمایه گذاری ها حاصل می شود، طبق جدول ذیل بانک پیش بینی درآمد بیش از 1207 میلیاردی را برای امسال دارد که در نیمه اول سال به 244 میلیارد از این درآمد ها دست یافته ، به عبارتی دیگر در نیمه دوم سال بانک پیش بینی درآمد 963 میلیاردی از این طریق را دارد ، به عبارتی این سرفصل بانک در نیمه دوم سال متحول شده و تاثیرات به سزایی بر رشد درآمدهای خالص بانک دارد.

بررسی سرفصل سرمایه گذاری های بانک هم نشان می دهد : «وتجارت» در خصوص شرکت های زیر مجموعه برنامه ای مدون منتشر کرده است.

همانطور که در جدول بالا نیز مشخص است بانک تجارت قصد واگذاری سهام خود در شرکت هایی نظیر ملی مس ، فولاد مبارکه ، تامین سرمایه کاردان و پرتفولیوی بورسی را دارد که هم سود بالا و هم نقدینگی خوبی از این طریق حاصل خواهد نمود.

در نهایت همان طور که در جدول بالا مشخص است ، در سرفصل سرمایه گذاری ها در صورتی که بانک در نیمه دوم سال به درآمد 1207 میلیاردی برسد ، این سرفصل در نیمه دوم سال با جهش بالایی همراه شده و همین سرفصل تاثیر به سزایی بر کاهش شدید زیان بانک خواهد داشت که علاوه بر شناسایی سود بالا موجب ورود نقدینگی قابل توجه و افزایش سود تسهیلات دهی نیز خواهد شد.


نظرات

  • سید

    عالیییی

    ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ - ۲۱:۱۸