به گزارش بورس ٢۴،در بازار امروز حقوقی ها با حجم آرامی به معاملات خود پرداختند. امروز دو حقوقی سرمایه گذاری خوارزمی و آتی ساز پویا در زمره حقوقی های عرضه کننده سهام بانک پاسارگاد بودند.