تلاشمان بر این بوده که همیشه پیشرو باشیم فاصله با استانداردهای جهان را کم خواهیم کرد مراسم امضای تفاهم نامه بین انجمن مهندسی مالی و تامین سرمایه تمدن با حضور اهالی رسانه برگزار شد. در ابتدای این مراسم محمود رضا خواجه نصیری مدیر عامل تامین سرمایه تمدن، بیان داشت...

بورس 24: مراسم امضای تفاهم نامه بین انجمن مهندسی مالی و تامین سرمایه تمدن با حضور اهالی رسانه برگزار شد. 

در ابتدای این مراسم محمود رضا خواجه نصیری مدیر عامل تامین سرمایه تمدن، بیان داشت: امروز روز شروع همکاری بین تامین سرمایه تمدن و انجمن مهندسی مالی است، هدف ما از امضای تفاهم نامه با انجمن مهندسی مالی کشور پر کردن فاصله بین صنعت مالی و بخش علمی است.

وی ادامه داد: ارتباط مهم بین علم و بازارهای مالی بسیار مهم است. چرا که همواره بازارهای مالی به دنبال ابزارهای مالی جدید هستند.

به گفته او مشتریان بازار سرمایه به دنبال راه حل های متنوع کسب سود هستند، ما با استانداردهای دنیا فاصله داریم و باید این فاصله را کم کنیم.

وی گفت: مهندسی مالی به معنی طراحی ابزارهای جدید است، که ما با اتکا به دانش، دانش بنیان کردن بازار سرمایه را بیشتر کنیم. این تفاهم نامه نمادین نیست و راهکارهای عملی داریم. موضوع مهندسی مالی طراحی ابزارهای جدید در بازار سرمایه بوده که می تواند می تواند راهکارهایی برای رسیدن به اهداف بازار سرمایه ارائه دهد. ما باید سطح اتکا به دانش و دانش بنیان بودن بازار سرمایه را بیشتر نماییم.

خواجه نصیری خاطر نشان کرد: تامین سرمایه تمدن همیشه تلاش کرده تا در بازار سرمایه پیشرو باشد و اقدام به ایجاد ابزارهای مالی جدید نیز نماید برنامه های زیادی در این خصوص برداشته شده است ما برای توسعه این موضوع نیاز به کمک یک نهاد داریم تا به دانش روز متصل باشد و در امر طراحی ابزارهای جدید سریعتر به اهداف خود برسیم.

مدیر عامل تامین سرمایه تمدن خاطر نشان کرد: بر این اساس تصمیم گرفتیم تا با همکاری با انجمن مهندسی مالی یک قدم بزرگ برای رسیدن به اهداف خود برداریم. همان طور که گفته شد این موضوع نمادین نیست و قطعا راهکارهای عملی داریم. 

در ادامه فریدون رهنمای رودپشتی رئیس انجمن مهندسی مالی در این خصوص بیان داشت: امروز روز مهمی بوده و با این تفاهم نامه انجمن مهندسی مالی ایران بخش R&D تامین سرمایه تمدن به حساب خواهد آمد‌. ما تلاش کردیم تا این تفاهم نامه حلقه مالی بین صنعت مالی، دانشگاه ها و ساختار های دانش محور است.

وی افزود: خلا انتقال منابع برای ساختن ابزارهای جدید وجود دارد که تمدن به عنوان یک هلدینگ بزرگ و‌ مشخص این دغدغه را پاسخ داد. با فعالیت امروز، انجمن مهندسی مالی به عنوان نهاد مالی موثر در بازار سرمایه تبدیل خواهد شد. نقشی که تامین سرمایه تمدن در توسعه و پیشرفت اقتصادی و کارکرد انواع ابزارها دارد بسیار مهم است و این مجموعه همیشه پیشتاز بوده است.

وی خبر داد: همه آن هایی که صاحب ایده و استارتاپ هستند در انجمن مهندسی مالی از آن استقبال می کنیم. این انجمن اتاق فکر دارد و قطعا بررسی می شود. تمدن به عنوان یک هلدینگ بزرگ و مشخص این دغدغه و مهارت را دارد تا در محور مهندسی مالی ابزارها را توسعه دهد که با رویکرد فناورانه و علمی خواهد بود.

رئیس انجمن مهندسی مالی ایران تاکید کرد: این تفاهم نامه در نظر دارد تا برگزاری کارگاه های تخصصی برای ارتقای استعداد مالی و فرهنگ سازی، دوره های DCA و MCA، برگزاری کنفرانس ها و نشر و ثبت کارکرد ها و یافته های علمی در قالب چاپ کتاب همکاری خود با تامین سرمایه تمدن را بیشتر نماید. 

محمود رضا خواجه نصیری عنوان کرد: استفاده از بسته مهندسی مالی برای انجام کارهای علمی مستدل به ما کمک خواهد کرد و ارائه راه حل های علمی به نهادهای بالادستی نیز انجام خواهد شد. همچنین ما به زودی نظام مهندسی مالی ایران را با کمک این تامین سرمایه ایجاد خواهیم کرد. 

گفتنی است، در پایان نیز این تفاهم نامه به امضای هر دو طرف رسید تا گامی موثر برای طراحی ابزارهای مالی برداشته شود.