به گزارش بورس ٢۴،در بازار امروز حقوقی ها با حجم آرامی به معاملات خود پرداختند. امروز همچنان بیمه مرکزی در نماد پالایش نفت شیراز خریدار سهم بوده و به خرید های روزانه خود ادامه داد. همچنین گروه مالی سپهر صادرات وارد سهامداران بالای ١ درصدی شیمی دارو شد.