خبر خوش آقای وزیر اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: رانندگان نباید نگران باشند، ما تعهدمان را تاکنون اجرایی کرده و این روند را ادامه خواهیم داد...

بورس 24: وزیر راه و شهرسازی گفت: رانندگان برون شهری نگران بیمه تامین اجتماعی خود نباشند، چرا که ما به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.

محمد اسلامی در گفت‌ و گوی درباره تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف بیمه تامین اجتماعی و خرید لاستیک رانندگان در بودجه امسال گفت: لایحه بیمه تامین اجتماعی رانندگان در گذشته در بودجه وجود داشته و در حال حاضر هم وجود دارد. 

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تاکید شده سهم بیمه کارفرمایی‌ را سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

وی تاکید کرد: تقربیا همه رانندگان برون شهری عضو شده‌ اند و مشکل بیمه ندارند.

اسلامی گفت: رانندگان نباید نگران باشند، ما تعهدمان را تاکنون اجرایی کرده و این روند را ادامه خواهیم داد.

منبع: ایلنا