در مورد فروش ها و افزایش نرخ ها باید ملاحظات مشتریان را نیز در نظر بگیریم. به هر حال مشتریان ما کشاورزان هستند و توان خرید تراکتور گران قیمت را ندارند.