به گزارش بورس ٢۴،در بازار امروز حقوقی ها به معاملات سهام خود در نمادهای خاص ادامه دادند. امروز صندوق سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات آرمان که به تازگی وارد جمع سهامداران درصدی ومعادن شده است خریدار و حامی روزانه این هلدینگ معدنی شده است.