به گزارش بورس٢۴، به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور سال ٩٧با پذیرش سهام شرکت سیمرغ در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ چهارم دی ماه ٩٧ شرکت سیمرغ به‌عنوان پانصدو بیست و هشتمین شرکت پذیرفته‌شده در بورس در بخش « کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته »، گروه و طبقه « نگاهداری سایر حیوانات؛ تولید محصولات حیوانی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر » با کد صنعت «٠١٢٢» و نماد «سیمرغ» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

به گزارش بورس24، به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور سال 97با پذیرش سهام شرکت سیمرغ در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین‌شده در مصوبه‌‌ مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ چهارم دی ماه 97 شرکت سیمرغ به‌عنوان پانصدو بیست و هشتمین شرکت پذیرفته‌شده در بورس در بخش « کشاورزی، شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته »، گروه و طبقه « نگاهداری سایر حیوانات؛ تولید محصولات حیوانی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر » با کد صنعت «0122» و نماد «سیمرغ» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.