شرکت کویر تایر اخیرا از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حق بهره مندی و مشمولیت از مفاد ماده ب قانون ١۵٩ خبر داده و اعلام کرده است که ...