به گزارش بورس ٢۴،در بازار مثبت امروز در برخی نمادها حقوقی ها همچنان پرحجم ظاهر شدند. امروز صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران که به تازگی به جمع سهامداران بالای ١ درصد مادیران پیوسته همچنان خریدار این سهم بود.