به گزارش بورس ٢۴،از نکات عجیب این روزهای بازار حجم معاملات و عمدتا سنگین خرید سهام توسط حقوقی ها و برعکس روند منفی بازار است. امروز صبا تامین با حجم خرید خوبی از سهام تاپیکو در روز بازگشایی حمایت به عمل آورد. همچنین حضور صندوق توسعه معادن و فلزات آرمان به مجمع سهامداران بالای ١ درصدی ومعادن پیوسته و امروز هم بیش از ٩٩ میلیون از سهام این هلدینگ معدنی را خریداری نمود.