به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت نوسازی و ساختمان تهران و نحوه ارزشگذاری سهام بانک اقتصاد نوین و تفاوت آن با ارزش معاملاتی سهام آن بانک توضیحاتی ارائه نمود.