بر اساس گزارش عملکرد بودجه، در۷ماهه نخست سال جاری ۷۵هزار میلیارد تومان درآمد و ۱۵۰هزار میلیارد تومان هزینه جاری محقق شده است.

بورس 24: بررسی عملکرد بودجه 97 در 7ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد، در این مدت کل درآمدها حدود 75 هزار میلیارد تومان بوده که سهم درامدهای مالیاتی نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان میباشد. بر این اساس درآمدهای مالیاتی با رشد 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

این گزارش نشان میدهد در این مدت 150 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه جاری شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد کرده است.

منبع: تسنیم