رییس سازمان بورس در پاسخ به سؤالی مبنی بر راه اندازی بورس ارز گفت...

بورس 24: رییس سازمان بورس در پاسخ به سؤالی مبنی بر راه اندازی بورس ارز گفت: بانک مرکزی معتقد است، که ابتدا باید بازار نقدی ارز را در بازار پول راه اندازی کند و پس از آنکه این بازار در بخش نقد آغاز به کار کرد و قابلیت اخذ نرخ های مرجع برای ارز فراهم شد، آن گاه می توان قراردادهای آتی ارز را نیز راه اندازی کرد.

شاپور محمدی افزود: این در شرایطی است، که سازمان بورس بعد از اعلام نظر بانک مرکزی و تعیین نرخ مرجع، آمادگی راه اندازی بورس ارز را هم دارد.

منبع: مهر