به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مهندسی نصیر ماشین از انعقاد قرارداد تولید میل لنگ tu۵ با شرکت طراحی مهندسی و تامن قطعات ایران خودرو خبر داد.