یک جوان در پستی مفید باشد مشکل چیست! مسئولیت هم بگیرد؛ اشکالی ندارد! جوان‌ گرایی، شایسته‌ سالاری، مسئله این است! رئیس‌ جمهور هم که دستور داده تا... حکم دامادش به‌ عنوان معاون وزیر صنایع باطل شود در روز‌های گذشته انتصاب کامبیز مهدی‌ زاده داماد ۳۳ ساله رئیس‌ جمهور به‌ عنوان رئیس سازمان زمین‌ شناسی و معاون وزیر صمت با انتقاد گسترده‌ ای در محافل سیاسی و رسانه‌ ای مواجه شده بود، که...

بورس 24: رمضانعلی سبحانی‌ فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ، با اشاره به انتصاب کامبیز مهدی‌ زاده، داماد رئیس جمهور به‌ عنوان معاون وزیر صنعت، گفت: طبق شنیده‌ های بنده رئیس‌ جمهور دستور داده تا حکم دامادش به‌عنوان معاون وزیر صنایع باطل شود.

سبحانی‌ فر با بیان اینکه "این انتصاب کار درستی نبوده است"، ادامه داد: این‌که فرزندان بستگان مسئولان پست نگیرند، یک بحث است و بحث دیگر درباره جوان‌ گرایی است، مسئله دیگر شایسته‌ سالاری است؛ این موضوعات را نباید با هم خلط کرد. 

نماینده مردم سبزوار در مجلس تصریح کرد: گاهی ممکن است، مسئولی تجربه داشته باشد، جوان نیز بوده و می‌ تواند در پستی مفید باشد که اشکالی ندارد مسئولیت بگیرد.

در روز‌های گذشته انتصاب کامبیز مهدی‌ زاده داماد ۳۳ ساله رئیس‌ جمهور به‌ عنوان رئیس سازمان زمین‌ شناسی و معاون وزیر صمت با انتقاد گسترده‌ ای در محافل سیاسی و رسانه‌ ای مواجه شده بود. البته ابطال حکم داماد رئیس جمهور همچنان از منابع رسمی و دولتی تأیید نشده است.

حزب اعتدال و توسعه اصلی‌ ترین حزب حامی روحانی است که دبیر کلی آن را محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور به‌ عهده دارد.

منبع: تسنیم