به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنعتی بارز اعلام داشت با توجه به مجوز اخذ شده از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نرخ فروش محصولات تایر بایاس ٣٢ درصد و تایر رادیال ٢٠ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است افزایش نرخ محصولات جهت پوشش افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه های سربار می باشد. تاریخ دریافت مجوز کلی برای افزایش نرخ محصولات ١٣٩٧/٠٩/١٨ می باشد و تاریخ انتشار اطلاعیه با توجه به تایید لیست قیمت هر حلقه برای انواع تایر توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ١٣٩٧/٠٩/٢۵ می باشد. همچنین نرخ های جدید فروش محصولات در سامانه ١٢۴ درج گردیده است.