به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بورس کالای ایران در خصوص تغییر کارمزد معاملات بورس کالای ایران مربوط به معاملات قراردادهای آتی و همچنین قراردادهای اختیار معامله شفاف سازی نمود.