مصطفی تنها دبیر انجمن لاستیک و تایر در گفت و گو با بورس ٢۴ در خصوص افزایش نرخ این صنعت بیان داشت: صنعت تایر برای تایرهای رادیال ٢٠ درصد و برای تایرهای بایاس ٣٢ درصد افزایش نرخ داده است که مسلما تاثیر این موضوع در صورت های مالی شرکت های تولید کننده دیده خواهد شد. اما این افزایش نرخ بیشتر برای پوشش هزینه های تولید مصرف می شود چرا که ما شدیدا با افزایش نرخ مواد اولیه رو به رو بوده ایم.

بورس 24 : شرکت های تولید کننده لاستیک و تایر پس از مدت ها توانستند موافقت های لازم در خصوص افزایش نرخ را دریافت کنند و ما شاهد افزایش نرخ به اندازه 20 تا 30 درصد برای محصولات تایرسازان بودیم، از آنجایی که شرکت ها این افزایش نرخ را پیش بینی نکرده بودند شاهد تعدیل در صورت ها خواهیم بود و این موضوع می تواند منجر به اقبال به سمت سهام تایرسازان شود و هر شرکت با توجه به نوع محصولی که تولید می کند اصلاحات و تعدیلات خود را لحاظ خواهد کرد.

مصطفی تنها دبیر انجمن لاستیک و تایر در گفت و گو با بورس 24 در خصوص افزایش نرخ این صنعت بیان داشت: صنعت تایر برای تایرهای رادیال 20 درصد و برای تایرهای بایاس 32 درصد افزایش نرخ داده است که مسلما تاثیر این موضوع در صورت های مالی شرکت های تولید کننده دیده خواهد شد. اما این افزایش نرخ بیشتر برای پوشش هزینه های تولید مصرف می شود چرا که ما شدیدا با افزایش نرخ مواد اولیه رو به رو بوده ایم.

وی ادامه داد: افزایش نرخ صنعت تایر بیشتر برای جبران خسارت های ناشی از افزایش قیمت های مواد اولیه خواهد بود و البته بستگی به نوع محصولات تولید شده توسط شرکت ها ، این افزایش نرخ می تواند بر فروش آن ها تاثیر بگذارد.

این مقام صنفی عنوان کرد: به عنوان مثال شرکت کویر تایر، تولید کننده تایرهای رادیال و شرکت لاستیک پارس تایر تولید کننده تایرهای بایاس و گروه بارز تولید کننده هر دو نوع تایر است که بسته به نوع محصولات تاثیر این افزایش نرخ در صورت های مالی آن ها اعمال خواهد شد.

تنها تصریح کرد: این افزایش نرخ اعمال شده و بعید می دانم تا سال دیگر شاهد افزایش نرخ جدیدی در این صنعت باشیم. اعمال این تغییر قیمت ها از نیمه آذرماه خواهد بود و تاثیر آن ها مشاهده خواهد شد و از آن جایی که شرکت ها این افزایش را پیش بینی نکرده بودند ، قطعا شاهد اصلاح در صورت های مالی شرکت های تولید کننده تایر خواهیم بود.

وی در مورد مطالبات از خودروسازان نیز خاطر نشان کرد: مطالبات از خودروسازان بهبود یافته است ، البته ما هنوز مسائل و مشکلات قدیم را داریم اما دوره وصول مطالبات ما کمتر شده است و امیدواریم بهتر هم بشود.