​در ماه های گذشته به علت مشکلات حمل و نقل، مشتری های شرکت نتوانستند به موقع محصولات خود را دریافت نمایند اما با رفع موضوع، فروش انجام شد.